Conformiteitsattest weegt door in nieuw Vlaams Huurdecreet

25 feb 2019
Verhuur je een woning? Deze moet voldoen aan alle wettelijke vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid volgens de Vlaamse Wooncode.

Een woning die niet beantwoordt aan de elementaire vereisten, mag niet worden verhuurd. Als je het pand toch verhuurt, kan de huurder aan de rechter de nietigheid van de huurovereenkomst vragen. Als de rechter de huurovereenkomst nietig verklaart, moet de huurder de woning verlaten. Als verhuurder zal je alle betaalde huurgelden moeten teruggeven. Je kan aan de rechter wel om een bezettingsvergoeding vragen.

Heb je drie maanden voor het begin van de huurovereenkomst een conformiteitsattest voor de woning gekregen? Dan wordt er van uit gegaan dat je de huurwoning in een goede staat hebt verhuurd. Als de huurder vindt dat de woning toch niet voldoet; dan zal hij moeten bewijzen dat er toch gebreken waren aan de verhuurde woning bij aanvang van de huurovereenkomst.
 
Meer info over het conformiteitsattest vind je hier terug. Wil je een conformiteitsattest aanvragen voor je woning? Neem dan contact op met Woonpunt.