Concessiehouders horecazaken Abdijhoeve gezocht!

17 mrt 2020
Oproep tot kandidaten: concessiehouders twee horecazaken in de Abdijhoeve
De stad Oudenburg wenst een concessie toe te kennen voor twee horecazaken in de Abdijhoeve in het centrum van Oudenburg. Voor de restauratie van het geklasseerde gebouw en de herinrichting van de binnenruimte werd reeds een architect aangesteld. Het is de bedoeling om twee ruimtes in concessie te geven, respectievelijk als restaurant, brasserie of bistro en als koffiebar of tearoom. Een gezamenlijke concessie voor beide ruimtes behoort ook tot de mogelijkheden. 
 
Op zaterdag 28 maart 2020 was normaal gezien een infosessie gepland. In het kader van de situatie rond het coronavirus en in ons land genomen maatregelen zal deze algemene infosessie niet doorgaan. De geïnteresseerde kandidaten die verdere informatie willen, kunnen wel steeds een afspraak aanvragen voor een plaatsbezoek. Dit kan telefonisch via het nummer 05956 84 43 of via e-mail naar inyana.sabo@ocmw-oudenburg.be.
 
Om de concessies te verlenen wordt een bijzondere plaatsingsprocedure gevolgd (overeenkomstig de wet betreffende de concessieovereenkomsten) bestaande uit verschillende fasen: (1) in een eerste fase worden de kandidaten geselecteerd, (2) daarna volgt een gespreksfase waarin met de geselecteerde kandidaten gesprekken worden gevoerd over het voorwerp en de voorwaarden van de concessie, (3) in een derde fase kunnen de geïnteresseerde geselecteerde kandidaten een voorstel van uitbating doen, en (4) in de laatste fase kan er eventueel nog onderhandeld worden over de uitbatingsvoorstellen en wordt de concessie toegewezen.
 
De kandidaten dienen hun aanvraag tot deelneming te bezorgen uiterlijk op 28 april 2020 om 11 uur. Deze aanvragen mogen alleen verstuurd worden via de e-Procurementwebsite. 
 
De stad Oudenburg wenst finaal een concessieovereenkomst af te sluiten met de werkelijke uitbater(s), al dan niet onder de vorm van een rechtspersoon. Zij wenst dan ook geen concessie te verlenen aan brouwerijen of drankenleveranciers.
 
 
De bekendmaking kan tevens teruggevonden worden op de website van public procurement (via de applicatie e-Notification) via de zoekfunctie. 
 
Op de website van public procurement zijn handleidingen te vinden voor eventuele kandidaten: