Café Parlé gaat digitaal!

23 mrt 2021
De Oudenburgse wijkvergaderingen gaan digitaal. Door de coronacrisis zijn fysieke bijeenkomsten niet mogelijk, toch vindt het stadsbestuur het belangrijk om de inwoners voldoende bij het beleid te betrekken. Daarom vindt in de maand maart iedere week een digitale Café Parlé plaats, telkens met de focus op een andere deelgemeente.

Vanaf 9 maart 2021 gaat het bestuur iedere week het gesprek aan met de inwoners van onze stad. In het verleden vonden de wijkvergaderingen minstens eens per jaar fysiek plaats, door de coronacrisis is dit nu uiteraard niet mogelijk en maken we er een digitaal verhaal van. Wie wenst deel te nemen aan de debatten of vragen wil stellen aan het schepencollege kan via onderstaande link inloggen in de TEAMS-vergadering. De vergadering gewoon volgen kan uiteraard ook.
 
Onze stad is in volle verandering, in volle expansie. We vinden het dan ook uitermate belangrijk om onze inwoners voldoende te informeren en hen te betrekken bij het beleid. Tijdens de digitale buurtvergaderingen zal kort het beleid van de stad toegelicht worden, gevolgd door de specifieke plannen voor de deelgemeente. Tot slot kunnen de inwoners zelf vragen stellen of voorstellen doen. Alle vergaderingen worden ook opgenomen en zullen achteraf ook herbekeken kunnen worden.
 
Praktisch
  • Wens je een vergadering te volgen, klik dan op de link voor je deelgemeente. Deze worden de dag van de vergadering opengezet.
  • Geef jouw naam in en kom binnen.
  • Alle deelnemers worden automatisch gedempt. Het is niet de bedoeling dat iedereen door elkaar begint te praten.
  • Wil je een vraag stellen, dan moet je jouw 'handje' opsteken in de menubalk bovenaan. Als men jou aan het woord laat, dan moet je nog je microfoontje aanzetten. DIt vind je ook in de menubalk bovenaan.
  • Je kan ook een vraag stellen via de chat.
  • Alle vergaderingen worden ook opgenomen en zullen achteraf ook herbekeken kunnen worden.

Agenda