Blauwalgen ontdekt

16 aug 2023
Ter hoogte van Plassendale werden in juli reeds blauwwalgen ontdekt in het water van het kanaal Oostende-Gent. Aan de rechteroever werd een blauwalgenbloei waargenomen 200m stroomopwaarts en 200m stroomafwaarts van de Grote Plassendalebrug. Nu zijn er ook blauwalgen ontdekt over het volledige kanaal Plassendale-Nieuwpoort.

In de loop van de zomer wordt waterrecreatie en -captatie in veel waterlopen ontraden en soms verboden vanwege blauwalgen. Ze kunnen immers gevaren inhouden voor de volksgezondheid. Op diverse locaties in Vlaanderen is er een dergelijke problematiek. Blauwalgen zijn eigenlijk bacteriën die gifstoffen kunnen aanmaken. Dat kan leiden tot maag -en darmklachten, huidirritatie of geïrriteerde luchtwegen. Daarom moeten de geldende richtlijnen gehanteerd worden bij een vastgestelde blauwalgenbloei.
 
Vermijd contact met het bovenvermelde water. Waterrecreatie, vissen en watercaptatie worden ten sterkste afgeraden totdat de situatie opnieuw geneutraliseerd is.