BKO De Kikker zoekt monitoren voor de zomervakantie (16-31/08)

7 apr 2016
Als monitor in Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker sta je, onder de supervisie van de verantwoordelijke, in voor de begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Als kinderbegeleider sta je in voor de dagelijkse opvang van de kinderen, het aanbieden van boeiende activiteiten, de registratie van de aanwezige kinderen, de dagelijkse contacten met de ouders en de orde en netheid van de lokalen. Je krijgt het statuut van monitor en de wedde wordt berekend volgens de officiële weddeschalen.

De voorwaarden zijn:
 • minimum 18 jaar zijn bij de aanvang van de vakantiejob;
 • flexibel, kindvriendelijk en dynamisch zijn en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • voldoen aan de diploma-vereisten opgelegd vanuit Kind & Gezin. Volgende diploma's en attesten komen in aanmerking:
  • diploma secundair onderwijs (3e jaar van de 3e graad) kinderzorg, begeleider in de kinderopvang
  • diploma secundair onderwijs (2e jaar van de 3e graad) sociale en technische wetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen of verpleegaspirant
  • diploma secundair onderwijs (3e jaar van de 3e graad) internaatswerking of leefgroepenwerking
  • een attest dat bevestigt dat het eerste en het tweede studiejaar van de opleiding ‘leraar kleuteronderwijs’, ‘leraar lager onderwijs’ of ‘graduaat orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid
  • een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en het tweedestudiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of ‘orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid
  • een attest dat bevestigt dat het eerste en het tweede studiejaar van de opleiding ‘orthopedagogiek’ van het volwassenenonderwijs met vrucht zijn voltooid
  Een volledig overzicht van alle diploma’s die in aanmerking komen is terug te vinden onderhttp://www.kindengezin.be/img/kwalificatiebewijzen-bo-mb.pdf(artikel 5 is van toepassing op de buitenschoolse kinderopvang).
 • ervaring in het werken met kinderen is een pluspunt.
Geïnteresseerd en je voldoet aan de voorwaarden? Je wil bijleren en bijverdienen?
Stuur dan zo snel mogelijk een sollicitatiebrief naar Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker, Aernoudstraat 15 - 8460 Oudenburg. E-mailen kan ook naar ibo@oudenburg.be
We zoeken momenteel nog voornamelijk monitoren voor de periode van 16-31 augustus 2016. Geef in je brief aan wanneer je beschikbaar bent, daarna wordt je door ons gecontacteerd.