Bijkomende maatregelen provincie West-Vlaanderen

29 okt 2020
Deze ochtend was er een overleg tussen de gouverneur en alle West-Vlaamse burgemeesters. De coronacijfers zijn zeer serieus te nemen. De gouverneur herhaalde zeer duidelijk dat de tijd van waarschuwen voorbij is en dat er meteen opgetreden zal worden waar nodig. Vandaar dat er enkele bijkomende maatregelen werden genomen. Deze gaan onmiddellijk in en blijven van kracht tot het einde van de kerstvakantie (3 januari 2021).
 
  • Winkelen wordt beperkt tot 30 minuten. Er wordt ook een maximum aantal personen toegelaten naargelang de oppervlakte. Alle handelaars werden ondertussen gecontacteerd. Het stadsbestuur ondersteunt de handelaars door de gepaste signalisatie te voorzien.

  • Halloweentochten, sinterklaastochten, aan deur verkopen, ... zijn verboden. Enkel erkende postbedrijven en koeriers mogen post(pakketten) verdelen.

  • De lessen voor +12 jarigen van de muziekschool en Open School worden opgeschort of vervangen door digitale lessen. Publieke studeerplaatsen kunnen niet (ook niet per 4 of als de afstand kan gegarandeerd worden). 'Oudenburg Blokt' kan dus ook niet doorgaan.

Alleen samen kunnen we het virus bedwingen en kan onze gezondheidszorg overleven. Daarom vragen we met de grootste aandrang om de regels strikt te volgen en elkaar te steunen in deze moeilijke periode. Het moet voor iedereen glashelder zijn dat de keuzes die we maken niet enkel van levensbelang zijn voor jezelf. Wat je doet, bepaalt ook de kansen van anderen. Wie zich niet houdt aan de maatregelen qua fysieke afstand en de beperking van contacten tot een absoluut minimum, is een bedreiging voor heel veel medemensen.