Bezoekregeling WZC Riethove verder uitgebreid

26 jun 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print

Update 26 juni 2020

In Woonzorgcentrum Riethove wordt de bezoekregeling verder uitgebreid. Het bezoek werd afgelopen dagen voornamelijk in de tuin van het woonzorgcentrum en in de cafetaria georganiseerd. Alles verliep op een veilige en vlotte manier. Vanaf 1 juli 2020 geven we bezoekers daarom meer mogelijkheden. In de nieuwe regeling zullen bezoekers ook opnieuw op de kamer op bezoek kunnen komen. Om alles veilig te laten verlopen beperken we het bezoek tot maximaal 2 bezoekers per bewoner en dient iedereen zich aan het onthaal te registreren.

Woonzorgcentrum Riethove bleef de voorbije maanden gelukkig gespaard van het coronavirus. Dit hebben we vooral te danken aan de inzet en de alertheid van alle medewerkers. Zij voelden zich gesteund en gemotiveerd door de vele attenties en het begrip van de bewoners en familieleden. Met de nieuwe bezoekregeling willen we de bezoekers opnieuw meer mogelijkheden bieden. Uiteraard blijven we met de ervaring van de voorbije maanden alert en zullen we bij de minste indicatie van besmetting ook de nodige maatregelen invoeren.

Nieuwe bezoekregeling vanaf woensdag 1 juli 2020

 • Kamerbezoek
  • Van maandag tot en met vrijdag, van 14.30 tot 16.30 uur: een afspraak maken is niet nodig.
  • Op zon- en feestdagen, van 14.30 tot 16.30 uur: op afspraak.
  • Voorlopig is er op zaterdag geen bezoek mogelijk.
  • Bezoekers mogen met de bewoner de kamer verlaten om naar buiten (zie hieronder uitstapregeling) of naar de cafetaria te gaan. Het aantal plaatsen in de cafetaria is wel beperkt. 
  • Volgende voorwaarden gelden:
   • Max. 2 volwassen bezoekers per bewoner: er wordt dus binnen de familie best afgesproken wie wanneer op bezoek zal komen.
   • Aanmelden en registreren is verplicht.
   • Handen ontsmetten en chirurgisch mondneusmasker opzetten bij het betreden van het woonzorgcentrum. 
   • Mondneusmasker aanhouden gedurende het ganse bezoek op kamer.
Het Skypen wordt aangehouden voor familieleden die niet tijdens de bezoekuren langs kunnen komen, dit enkel op weekdagen en op afspraak.

 • Uitstapregeling 
  • De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten. Er wordt steeds verwittigd dat de bewoner het woonzorgcentrum zal verlaten. De bezoeker/begeleider draagt een mondneusmasker.
  • Wanneer geoordeeld wordt dat de basismaatregelen niet correct toegepast zijn dan kan de directie, na overleg met de coördinerend en raadgevend arts, oordelen dat de bewoner na terugkomst 14 dagen op de kamer moet blijven.

 • De Lisdodde
De cafetaria is opnieuw open voor de bewoner en zijn bezoekers. Hier gelden dezelfde regels als bij de horeca. De tafels worden zo opgesteld dat er voldoende afstand is tussen de verschillende bewoners en hun bezoekers en dat er voldoende afstand is tussen de bewoner en zijn eigen bezoekers door elk aan een uiteinde van de tafel te zitten. We vragen om zich stipt te houden aan de richtlijnen die gegeven worden. Zo wordt ook gevraagd om gedurende het ganse bezoek te blijven zitten. Externen die niet op bezoek komen naar één van onze bewoners, verwelkomen we vanaf 1 juli 2020 graag in LDC Biezenbilk. 

De familieleden van de bewoners werden intussen van de uitgebreide bezoekregeling op de hoogte gebracht. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kan je terecht bij de medewerkers van de dienst animatie en ergo. Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op (op weekdagen in de voormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur): Afdeling Mattenbies op het nummer 059-34 02 30 of via ergo@ocmw-oudenburg; Afdeling Kalmoes op het nummer 059-34 02 34 of via animatie@ocmw-oudenburg.be.