Bezoek in binnentuin WZC Riethove

25 mei 2020
Sinds maandag 25 mei 2020 werd een nieuwe mogelijkheid tot bezoek gestart in WZC Riethove. Dankzij het mooie weer kunnen we bezoek organiseren in de tuin van het woonzorgcentrum. De familie opnieuw in levende lijve ontmoeten is enorm belangrijk voor onze bewoners.

Om onderlinge contacten zoveel als mogelijk te vermijden wordt de binnentuin van WZC Riethove opgesplitst in 2 delen met een aparte toegang voor de bewoners van beide afdelingen (Kalmoes en Mattenbies). Zo blijft iedereen in zijn eigen bubbel. De bewoners nemen plaats aan de ene kant van de omheining, de familie aan de andere kant. Ook de onderlinge afstand tussen de bezoekers en de bewoners wordt gegarandeerd door middel van nadars. Daarom kunnen er ook maximum 5 bewoners tegelijkertijd bezoek ontvangen. De voorwaarden met betrekking tot de sociale afstand en een goede handhygiëne moeten te allen tijde gerespecteerd worden. Het bezoek vindt ook nu enkel op afspraak plaats. Het is niet de bedoeling dat familieleden zich zonder voorafgaande aanmelding naar de tuin begeven. 

Van bij de aanvang van het bezoekersverbod werd gestart met Skype-gesprekken naar het thuisfront. Twee weken geleden werd er ook een babbelbox geïnstalleerd waardoor de bewoners hun familie in het echt konden zien tijdens het bellen, weliswaar van achter het raam. We zijn verheugd dat we nu ook bezoek kunnen toelaten aan de tuin. Dankzij het mooie weer kunnen we dit buiten organiseren, wat uiteraard extra veilig is voor iedereen.