Betalen via QR-code

24 apr 2023
De stad Oudenburg digitaliseert de facturatie en is gestart met het plaatsen van QR-codes op bepaalde facturen van de stad. De komende maanden gelden als pilootfase om dit vervolgens verder uit te rollen.

Vanaf heden is het mogelijk om, zowel voor de stad als voor het OCMW, te betalen via een QR-code op sommige facturen en op de aanslagbiljetten inzake belastingen. 

De betaling via de QR-code gebeurt automatisch naar rekening BE69 0910 2270 2978 voor de stad en naar rekening BE36 0910 2270 3281 voor het OCMW. Manuele betalingen kunnen nog steeds gebeuren op het rekeningnummer vermeld onderaan op de factuur. Gebruik dan wel steeds de gestructureerde mededeling.

De QR-code kan nog niet op alle facturen worden afgedrukt omdat dit technisch niet altijd mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij externe pakketten zoals i-Active (facturatie buitenschoolse kinderopvang en jeugdactiviteiten) en Corilus (facturatie woonzorgcentrum). DIt wordt momenteel nog verder onderzocht.