Alle info over het coronavirus

3 mrt 2020
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa, met bekende gevallen in o.a. Italië, Frankrijk en Duitsland. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. 

Op dit moment zijn er in België 13 personen besmet met het nieuwe coronavirus. De verschillende overheden bereiden zich voor zodat snel de nodige maatregelen kunnen worden genomen als het nodig is. Europa heeft de risico-inschatting verhoogd van "matig" naar "matig tot hoog".

Wat is de huidige stand van zaken? 
Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Door de verschillende door het coronavirus besmette personen binnen België, heeft de FOD Volksgezondheid haar risicobeheersplan naar fase 2 opgeschaald.

  • Fase 1: de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht. 
  • Fase 2: de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.
  • Fase 3: bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de maatregelen ? 
Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website https://www.info-coronavirus.be/. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, zal je die hier ook terugvinden. Burgers kunnen op de website ook per mail hun vragen kwijt of kunnen de FOD Volksgezondheid bellen op het gratis info-nummer 0800 14 689.

Tip: een goede hygiëne is de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen:
  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Blijf thuis als je ziek bent
Zo bescherm je jezelf en anderen. 
 
Coronavirus