Aandacht voor autisme

11 jan 2024
In 2024 start het Huis van het Kind met een nieuwe reeks Ouder-Brugmomenten rond het thema ‘Autisme’ of ‘Autismespectrumstoornis’ (ASS). Om kinderen met autisme te begrijpen is inzicht in autisme noodzakelijk en daar willen we jou in begeleiden.

Als een kind autisme heeft kan het zijn dat hij of zij het moeilijk heeft met sociale interacties. Ook emoties zoals ‘boos of verdrietig’ kunnen voor hen moeilijk te interpreteren zijn waardoor andere kinderen jouw kind niet zo goed kunnen begrijpen of lezen.

Misschien vindt je kind het fijn als dingen op dezelfde manier verlopen en er niet teveel verandering om zich heen is. Ook op sensorieel vlak kunnen bepaalde dingen zoals horen, zien, voelen, proeven en ruiken anders binnenkomen.

In 4 thema’s over autisme willen we samen met ouders, grootouders en iedereen die het aanbelangt samen een stukje op weg gaan. Elke thema-avond wordt gekoppeld aan een kort spreekuur op maat van de ouder(s) of zij die verdere vragen hebben over het afgelopen thema. Op die manier kunnen ouders aan de slag met de aangereikte input en krijgen ze de kans om tijdens een extra moment te benoemen wat lukt en wat niet lukt, en hierop extra tips en tricks mee te krijgen naar huis.
 
  • Thema 1: Wanneer eten moeilijk verloopt | maandag 15 januari 2024
    • Spreekuur thema 1: woensdag 7 februari 2024
  • Thema 2: Gamen, vakantie en structuur | woensdag 27 maart 2024
    • Spreekuur thema 2: woensdag 24 april 2024
  • Thema 3: Prikkelverwerking | woensdag 5 juni 2024
  • Thema 4: Zelfverwondend gedrag | woensdag 25 september 2024
    • Spreekuur thema 3 en 4: woensdag 30 oktober 2024

Deze avonden gaan telkens door in het Huis van het Kind (Marktststraat 18). De gastsprekers zijn de auticoachen Shari De Zutter en Mario Verleene. Deelnemen kost 5 euro per avond. Inschrijven kan via huisvanhetkind@oudenburg.be of op het nummer 059-34 02 26.