Natuurinrichtingsproject 'Oostends krekengebied'

Het natuurinrichtingsproject 'Oostends krekengebied' situeert zich in de provincie West-Vlaanderen, op het grondgebied van de steden Oostende, Oudenburg en Gistel.

Het natuurinrichtingsproject 'Oostends krekengebied' werd ingesteld in april 2003. Het projectgebied situeert zich op het grondgebied van de steden Oostende, Oudenburg en Gistel. Het gebied bestaat grotendeels uit polders die in de 16de eeuw om strategische redenen werden overstroomd, waardoor een krekensysteem ontstond. Het studiegebied heeft 5 deelgebieden: de Zwaanhoek; de Grote Keignaart; het gebied met de Zoutekreek, de Sluiskreek en de Straatkreek; de Kleiputten van Snaaskerke; en het bosuitbreidingsgebied.

Meer informatie vind je op de site van de opdrachthoudende instantie, de VLM.