Nationaliteitsattest

De dienst burgerzaken levert alleen een nationaliteitsattest af voor Belgen. Het attest is te verkrijgen op vertoon van je identiteitskaart. Vreemdelingen dienen zich voor een nationaliteitsattest te wenden tot hun consulaat of ambassade.
 
Dit attest kan je ook opvragen via het e-loket bevolking.