Naar het buitenland

Je brengt onze dienst burgerzaken daarvan zo kort mogelijk voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

De dienst burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (= model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (= consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.