Naar andere gemeente

Je geeft je adreswijziging aan bij de dienst burgerzaken van je nieuwe gemeente. Daar wordt dan dezelfde procedure gevolgd.