Mobiliteitsplan

Het stadsbestuur van Oudenburg streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid en besloot een paar jaar geleden om het gemeentelijke mobiliteitsplan, dat al dateerde van 2001, te herzien. De herziening bestond uit verschillende fases en resulteerde in een ontwerp van mobiliteitsplan, waarin diverse acties en maatregelen zijn opgenomen om het beoogde beleid te realiseren. Op 26 mei 2016 werd het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad. Na het voeren van een openbaar onderzoek werd het plan bijgesteld en kreeg het op 14 november 2016 een positief advies van de Vlaamse kwaliteitsadviseur. Op 23 maart 2017 stelde de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan definitief vast. Het is in werking getreden op 1 augustus 2017, veertien dagen na de bekendmaking van het vaststellingsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Het mobiliteitsplan kan geraadpleegd worden in het bijgevoegde document.

Mobiliteitsplan_versie_2017.pdf
(25,12 MB)