Milieuvergunningen

Er zijn 3 klassen van milieuvergunningen. Naargelang de klasse verschilt ook de procedure, de wijze waarop een dossier moet worden ingediend en wordt behandeld. Op de milieudienst kan je terecht voor meer informatie omtrent de indeling van de activiteiten en het verkrijgen van de meldings- en aanvraagformulieren.

Inrichtingen de zwaar belastend zijn behoren tot klasse 1 of 2 en zijn vergunningsplichtig (m.a.w. ze hebben een vergunning nodig); minder belastende inrichtingen behoren tot klasse 3 en zijn meldingsplichtig.

Meer informatie en aanvraagformulieren vind je op: www.lne.be