Hemelwater- en droogteplan

Het hemelwater- en droogteplan voor de stad Oudenburg omvat een integrale visie over waar en hoe we het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse laten infiltreren, hergebruiken of bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren, en hoe we grondwater zo goed mogelijk aanvullen.

Download

Hemelwater- en droogteplan
22.564 KB - Downloads: 161 DELETE DETAILS
Kaart 1 Bestaande toestand
10.728 KB - Downloads: 136 DELETE DETAILS
Kaart 2 Regenwatervisie
6.564 KB - Downloads: 147 DELETE DETAILS