Mantelzorgpremie

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn omgeving. De zorg wordt niet vanuit een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk aangeboden. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen voor een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen. Een mantelzorger oefent verschillende taken uit zoals verzorging, emotionele steun geven, contact leggen met artsen en ziekenhuizen, de administratie opvolgen, …

De stad Oudenburg biedt een gemeentelijke financiële toelage aan mantelzorgers voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende inwoners. Hiervoor moet je een aanvraag indienen.

Het volledige reglement kun je hier nalezen. 

Het aanvraagformulier vind je hieronder.