Voorjaarstreffen lokale economie

De wereld is in volle verandering. We staan dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Daarom willen we als lokaal bestuur onze Oudenburgse ondernemers samenbrengen tijdens het eerste Voorjaarstreffen Lokale Economie. 

Het is de bedoeling om op termijn een lokaal economisch overlegforum op te richten, een advies- en overlegorgaan op het gebied van economie in het algemeen en inzake kleinhandel, centrummanagement en (maatschappelijk verantwoord) ondernemen in het bijzonder.

Het forum kan op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad, de stad adviseren over het gemeentelijk economisch beleid. We kiezen voor een overlegforum (eventueel met kerngroep) en geen effectieve raad met statuten. Het doel blijft echter wel hetzelfde. Twee keer per jaar zouden alle ondernemers uitgenodigd worden om mee het economische beleid van de stad aan te sturen. 

We nodigen jullie allen uit op donderdag 7 maart 2024 om 19.30 uur in ons cultuurcomplex ipso facto (Marktstraat 25, 8460 Oudenburg) voor een boeiende avond.

We hebben die avond de eer om niemand minder dan ‘de Keizer van het veldrijden’ Sven Nys te mogen ontvangen voor een lezing over zijn carrière, het omgaan met uitdagingen en het omzetten van iets negatief in iets positief.

SCHRIJF JE NU IN

Deze avond is voorbehouden voor ondernemers uit Oudenburg, Ettelgem, Roksem en Westkerke. 

Programma

  • 19.30 uur: Ontvangst met drankje
  • 20 uur: Verwelkoming
  • 20.10 uur: Werking Adviesraad lokale economie Torhout (Toelichting door Ann Vanassche) 
  • 20.30 uur: Lezing Sven Nys
  • 21.30 uur: Netwerkmoment met een hapje en een drankje