Starterspremie

Het stadsbestuur wil beginnende ondernemers ondersteunen met een starterspremie.

De premie is in hoofdorde bedoeld om het ondernemerschap binnen de gemeente te stimuleren. Daarnaast is de premie evenzeer bedoeld om het lokale sociale en economische weefsel te versterken. Vandaar dat bepaalde activiteiten uitgesloten worden die geacht worden daar minder toe bij te dragen.

In ondergeschikte orde is de premie eveneens bedoeld als symbolische compensatie voor de gemeentebelasting op economische activiteiten. Vandaar dat ook het onderscheid wordt gehanteerd voor de uitoefening van de zelfstandige activiteit in hoofd- of in bijberoep.

Om misbruik te voorkomen en om een minimale duurzaamheid te verzekeren worden een aantal voorwaarden opgelegd.

De premie bedraagt 200,00 euro voor een starter in hoofdberoep en 100,00 euro voor een starter in bijberoep. 

Het reglement voor de toekenning van de premie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.

Het volledige reglement kun je hier nalezen.

Het aanvraagformulier vind je hieronder.