Individueel bezoldigd personenvervoer

Het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer is in werking getreden op 1 januari 2020. Dit nieuw decreet wijzigt het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg. De houders van vergunningen voor een taxidienst of voor een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die afgegeven zijn krachtens het decreet van 20 april 2001, mogen hun diensten blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende duurtijd van de lopende vergunning.

Hieronder vind je de nodige informatie betreffende het aanvragen van een bestuurderspas en van een vergunning. Voor verdere vragen kan je steeds contact opnemen via e-mail naar secretariaat@oudenburg.be of telefonisch via het nummer 059-56 84 22.