LOGO

vzw Lokaal GezondheidsOverleg

De gezondheid van de burger is een belangrijk beleidsdomein. Veel elementen uit de omgeving en uit het gedrag van mensen hebben, zeker op lange termijn, impact op de gezondheid. Bij het beschermen, bewaren en bevorderen van gezondheid speelt het lokaal bestuur een belangrijke rol.

Het stadsbestuur van Oudenburg en het Lokaal GezondheidsOverleg Oostende- Brugge werken vaak samen om de bevolking aan te sporen tot een gezondere levensstijl.