Conformiteitsattest

Als je een woning (of kamer) verhuurt, moet die woning voldoen aan de geldende normen, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning laten nagaan en vastleggen in een conformiteitsattest.
Het attest is geen huurvergunning en is dus niet verplicht.

Met het conformiteitsattest bevestigt de verhuurder dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Als de overheid vaststelt dat de woning niet langer voldoet aan de normen wegens ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, dan vervalt het attest van rechtswege.

Meer info over het conformiteitsattest?
Vraag als eigenaar-verhuurder van een woning gratis het conformiteitsattest aan via Woonpunt (kwaliteit@woonpuntinfo.be of 059-34 22 71). Ook voor technisch advies om de woning aan te passen aan de kwaliteitsnormen kun je contact opnemen met Woonpunt (www.woonpuntinfo.be).