Schattingscommissie

De schattingscommissie wordt door de burgemeester samengeroepen op vraag van land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden buitengewone schade hebben aan hun teelten. Deze omstandigheden kunnen zijn: onweer, hagel, overstroming, uitzonderlijke droogte, overvloedige regenval of andere uitzonderlijke verschijnselen. De vaststelling van de schade is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend.

Procedure

De ondernemer moet tijdig een schriftelijke aanvraag richten aan het gemeentebestuur, met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak. Dit kan via onderstaand formulier. De schattingscommissie doet dan een officiële vaststelling van de getroffenen schade op twee verschillende tijdstippen. De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Landbouwramp

Meer info over een eventuele schadevergoeding bij een landbouwramp vind je op de website van Vlaanderen op https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/landbouw/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.