Kapvergunningen

Het kappen van alleenstaande bomen of in rij is vergunningsplichtig als de omtrek van de stam op 1 meter hoogte meer dan 100 cm bedraagt.

Er is een vrijstelling als de boom op minder dan 15 m van een vergunde woning of een vergund bedrijfsgebouw staat.

Het knotten van knotwilgen en het snoeien van houtkanten is niet vergunningsplichtig.

Een kapvergunning moet aangevraagd worden op de milieudienst.