Kamer van Koophandel

Voka helpt ondernemers meer toegevoegde waarde per hoofd en per m² te realiseren. zij verdedigen de belangen van de onderneming op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal vlak, en werken structureel samen met de Vlaamse sectorfederaties.

Voka vormt een netwerk van ondernemers én ondernemende medewerkers. Op activiteiten en thema-ontmoetingen brengen wij collega-ondernemers en beleidsmakers samen: nieuwe contacten worden gelegd, bestaande relaties uitgebouwd, ervaringen uitgewisseld, enz…