Jubilerende vereniging

Door de stad Oudenburg wordt een bijzondere toelage verleend aan jubilerende verenigingen.

Bedrag van de tussenkomst

50,00 EUR voor de eerste 25 jaar, verhoogd met 25,00 EUR voor elke bijkomende schijf van 25 jaar.

Voorwaarden

De toelage moet door de vereniging aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen voor het einde van het jubileumjaar. De vereniging moet nog actief zijn op het moment van de aanvraag en het jubileum moet door de vereniging expliciet gevierd worden.