Speel- en sneeuwstraten

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is een (stuk) openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren word omgevormd tot een speelruimte voor alle kinderen in de buurt. In een speelstraat is geen doorgaand verkeer toegelaten zodat kinderen er volop kunnen spelen. Enkel de bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben mogen er ‘stapvoets’ doorheen rijden.

Een speelstraat is een straat waar zowel kinderen als volwassenen elkaar kunnen ontmoeten in een veilige en speelse context.

Voorwaarden

De speelstraat kan zowel tijdens officiële schoolvakanties als tijdens het schooljaar (op woensdag, zaterdag en zon- en feestdagen) georganiseerd worden. Dit telkens tussen 10 en 20 uur.

Om als speelstraat in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees deze in het reglement voor speel- en sneeuwstraten.

Meter of peter van een speelstraat worden?

Als peter of meter van de speelstraat ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van het dranghekken met verkeersbord C3 met onderbord speelstraat. Je bent het aanspreekpunt tussen de buurt en het stadsbestuur en stedelijke diensten.

Vul samen met een andere buurtbewoner het aanvraagformulier in samen met de enquête voor de bewoners van de toekomstige speelstraat. Bezorg de buurtbewoners ook een brief om hen op de hoogte te stellen van de speelstaat.

Voorwaarden om meter/peter van een speelstraat te worden
  • Meters en/of peters moeten minstens 18 jaar zijn en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen.
  • Meters en/of peters moeten in de speelstraat wonen, elk op een ander adres.
Wat is een sneeuwstraat?

Aanvullend op de speelstraten, kan je als straat ook een ‘sneeuwstraat’ worden. In deze straat wordt dan tijdens een bepaalde periode niet gestrooid om zo het sneeuwplezier te vergroten.

Ook hieraan zijn enkele voorwaarden gekoppeld die terug te vinden zijn in het speel- en sneeuwstratenreglement.

Speelkoffer

Indien je een speelstraat aangevraagd hebt, kan je hiervoor ook bijhorend spelmateriaal aanvragen. Dit spelmateriaal zit gebundeld in de ‘speelkoffers’. In totaal zijn er twee speelkoffers die verschillen van inhoud.

Wens je als speelstraat ook de speelkoffer aan te vragen? Vergeet dit dan niet aan te duiden op je aanvraagformulier van speel- en sneeuwstraten.