Kindergemeenteraad

Meer dan 12% van de inwoners van Oudenburg is 12 jaar of jonger. Een grote groep kinderen en jongeren die op heden nog te weinig betrokken wordt in het beleid van onze stad.

Daar willen we verandering in brengen via een kindergemeenteraad. Via deze raad willen we kinderen informeren en betrekken bij het stadsbeleid. Ze krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. De kinderen leren bovendien met elkaar overleggen en oplossingen zoeken.

De kindergemeenteraad zal – naar analogie van de huidige gemeenteraad - bestaan uit zowel een kinderburgemeester, - schepenen als -raadsleden en telt in totaal 21 leden. Leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar uit Oudenburg kunnen zich kandidaat stellen. De kindergemeenteraad zal advies kunnen geven aan het college van burgemeester en schepenen. Op deze manier kan er nog beter rekening worden gehouden met de mening van de kinderen in de uitwerking van het beleid.

Tijdens het eerste jaar gingen we alvast concreet aan de slag rond het thema ‘verkeersveiligheid’. Een thema waarbij ook kinderen, onder andere in hun schoolomgeving, een belangrijke bijdrage bij kunnen hebben.

Tijdens de kindergemeenteraad 2021-2022 gaan we voornamelijk aan de slag rond het thema: ‘Oudenburg een gezonde stad!’.

Meer informatie omtrent de samenstelling, verkiezing en installatie van deze kindergemeenteraad vind je alvast in het reglement.

Stel je dus zeker kandidaat voor dit unieke project en breng op 8 oktober 2021 je stem uit!