Inventaris

Via de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) kan je nagaan of een gebouw opgenomen is op de inventaris bouwkundig erfgoed. Met een bezoekje aan de dienst Ruimtelijke Ordening kan je ook veel leren.

In de inventaris bouwkundig erfgoed onderscheiden we twee categorieën:

  • waardevol: deze gebouwen verdienen een bijzondere aandacht maar er zijn geen wettelijke verplichtingen of voordelen aan verbonden.
  • beschermd: de monumenten aangeduid met een sterretje zijn wettelijk beschermd zodat de eigenaars bij wet verplicht zijn deze gebouwen te respecteren en te onderhouden en daarvoor van premies kunnen genieten.