Inname openbare weg

Niemand mag de openbare weg in gebruik nemen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid.

Voor een inname van de openbare weg, moet je spontaan een aanvraag indienen over de gewenste inname van de openbare weg. Neem daarvoor contact op met de technische uitvoeringsdienst.

Het plaatsen van schutsels, stellingen, werfafsluitingen, bouwstoffen, ... op de openbare weg is ook vergunningsplichtig. Hiervoor kun je ook terecht bij de technische uitvoeringsdienst.