Inname openbaar domein

Wanneer je het openbaar domein wil innemen, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bepaalde werken of voor een verhuis, moet je een aanvraag indienen en een retributie betalen.

Je kan de aanvraag enkel digitaal indienen. Klik hier om een inname aan te vragen. 

De aanvraag moet minstens 10 kalenderdagen voor de start van de inname worden ingediend.

In onderstaande tabel vind je de tarieven van de retributie. 


 Klik hier om het (Aanvullend) Politie- en retributiereglement betreffende de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van bepaalde werken te consulteren.