Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt. De persoon die de inkomensvervangende tegemoetkoming wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn.

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Je dient een aanvraag in bij de dienst burgerzaken. Een aanvraag voor een tegemoetkoming gebeurt volledig elektronisch. Via het Communit-e-systeem wordt de aanvraag rechtstreeks doorgestuurd naar de gegevensbestanden van de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Hier worden de aanvragen onmiddellijk geregistreerd. Je identificatiegegevens en de samenstelling van je huishouden worden op dat moment uit het Rijksregister gehaald. Enkele seconden daarna ontvangt de gemeentelijke administratie de bevestiging dat de aanvraag goed geregistreerd werd. Je ontvangt dan ook de formulieren (reeds voorzien van de identificatiegegevens) nodig voor de aanvraag.

Meer info

FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 - 1000 Brussel
T 02-507 87 99
W www.handicap.fgov.be