Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen.

Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag. Als je al een pensioen ontvangt van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming voor personen met een handicap, of het bestaansminimum, hoef je niets te doen. Het dossier wordt dan automatisch onderzocht. Als blijkt dat je recht hebt op de IGO, dan wordt deze toegekend met terugwerkende kracht.

Een aanvraag kan je indienen via de dienst burgerzaken of online via socialsecurity.be.

Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Pensioenen of op het gratis nummer 0800-50 246.