Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning  en de milieuvergunning. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket.
In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:
-    voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
-    voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
-    voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Of voor je project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding of is er geen vergunning noodzakelijk. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.