Identiteitskaart of e-ID

Alle Belgen ouder dan 12 jaar moeten houder zijn van een identiteitskaart, een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland. Voor de Europese landen en voor sommige landen daarbuiten is het dus ook een geldig reisdocument.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart steeds op zak te hebben!

De identiteitskaarten hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt krijgen een identiteitskaart die 6 jaar geldig is in plaats van 10 jaar en dit omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig. Hoewel de identiteitskaart voor de 75-plussers 30 jaar geldig blijven dienen de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten wel nog na 10 jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven.

De eID wordt meer en meer als een reisdocument gebruikt. Om identiteitsfraude tegen te gaan, moeten Europese lidstaten vingerafdrukken in identiteitskaarten integreren. Sedert begin november 2020 wordt de nieuwe Belgische elektronische identiteitskaart afgeleverd in Oudenburg.

De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip in de kaart. Ze worden dus niet opgeslagen in een centrale databank. Enkel bevoegde instanties kunnen de chip en de vingerafdrukken zien. De nieuwe identiteitskaart krijgt ook een andere lay-out. Ze heeft niet alleen een andere kleur, de foto staat links in plaats van rechts en in geperforeerde vorm ook op de achterzijde. Ook de chip staat op de achterkant van de kaart waardoor je de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet steken.

De procedure om een nieuwe eID aan te vragen verloopt anders dan voor de oude eID’s. Bij de aanvraag worden je vingerafdrukken genomen en ook bij het ophalen van de kaart vindt een controle plaats van de vingerafdruk.

Voor alle informatie omtrent de nieuwe elektronische identiteitskaart kan je terecht op www.vernieuwde-eid.be.

Hoe?

Je ontvangt een uitnodiging of je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken als je de kaart vroeger wil.

Wat breng je mee?

  • een recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!;
  • 21,60 EUR;
  • oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

Leveringswijze en -termijn

Een drietal weken na de aanvraag, ontvang je een omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische identiteitskaart af te halen en met je code de certificaten te activeren bij de dienst burgerzaken. Bewaar de pin- en pukcode zorgvuldig! 

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruik maken van spoedprocedure dringend of zeer dringend. Uiteraard ligt de kostprijs hierbij wel hoger.


Prijs

gewone procedure
leveringstijd 2 weken

21,60 EUR


spoed procedure levering in de gemeente
leveringstijd 1 werkdag

118,90 EUR


spoed procedure levering in Brussel
leveringstijd 1 werkdag
155,80 EUR

(Her)activeren van het handtekeningcertificaat op een eid

Op een elektronische identiteitskaart (eID) staat een authenticatiecertificaat en een handtekencertificaat.
Personen die bij het aanvragen van hun identiteitskaart nog geen 18 jaar waren krijgen slechts één certificaat op hun identiteitskaart (het authenticatiecertificaat), waarmee ze zich online kenbaar kunnen maken bij een online overheidsdienst (itsme, MijnBurgerprofiel, MijnMinFin, …). Het certificaat waarmee je een document digitaal kan ondertekenen, kan je pas activeren als je meerderjarig bent.

Personen van 75 jaar of ouder krijgen een identiteitskaart die 30 jaar geldig is. De certificaten van de eID’s die worden uitgereikt aan deze personen zullen echter om de 10 jaar vernieuwd moeten worden om geldig te blijven. Dat is om een functioneel en veilig gebruik van de certificaten te waarborgen (de eID zelf blijft wel 30 jaar geldig).

Het is dus aangewezen om van zodra je 18 jaar bent, of 10 jaar na de aanvraag van je eID als 75 plusser, langs te komen bij de dienst burgerzaken om het handtekencertificaat te (her)activeren. Breng zeker je pin of pukcode mee als je langskomt.

Meer info

Voor alle informatie over de elektronische identiteitskaart kan je terecht op www.eid.belgium.be.