i-Active


Vanaf december 2019 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang (Zoo BKO), sportlessen, kampen, crea-activiteiten, speelpleinwerking en SWAP met een nieuw inschrijvingsprogramma gewerkt, namelijk i-Active.

Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als ouder/deelnemer vooraf geregistreerd te zijn!