Huwelijksjubilarissen

Het gemeentebestuur houdt zich eraan om huwelijksjubilarissen te vieren. De Burgerlijke stand zoekt zelf in het bevolkingsregister de echtparen op die hun gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar) of briljanten (65 jaar) huwelijksjubileum beleven.

Die echtparen worden enkele maanden vóór hun huwelijksverjaardag per brief gevraagd om contact op te nemen met de dienst secretariaat op het nummer 059-56 84 20. Zij krijgen een waardebon van 50,00 EUR.

Het staat hen dan natuurlijk vrij al dan niet op die uitnodiging in te gaan.