Hinderpremie

Veel handelaars verliezen inkomsten door wegenwerken vlakbij hun zaak. Ze kunnen daarvoor een compensatie krijgen van de overheid, maar tot nog toe moesten ze daarvoor een hoop papierwerk invullen en moesten ze hun zaak sluiten. Sedert 1 juli 2017 werd daarom een nieuwe hinderpremie ingevoerd.

De  hinderpremie is een vergoeding die door het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Deze premie van 2000,00 euro is bestemd voor kleine ondernemingen en biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan de handelaar zijn klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode met bijvoorbeeld een webshop, een brochure met uitleg over de bereikbaarheid, promoties en acties voor klanten die de hinder trotseren.

 

Voorwaarden

De hinderpremie is bedoeld voor kleine ondernemingen  te maken krijgen met hinder door werkzaamheden. Het gaat om ondernemingen die maximaal negen werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bakkers, slagers, broodjeszaken, apothekers, …

Ze moeten ook 'ernstige hinder' ondervinden: dat betekent dat de werkzaamheden minstens dertig dagen na mekaar duren, de rijbaan volledig (geheel) of gedeeltelijk afgesloten is en de werfzone meer dan 50m² inneemt.

 

Procedure

  1. De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank (GIPOD genoemd).

  2. Agentschap Innoveren & Ondernemen vraagt zelf de hinderzones op, toets af of er ‘ernstige hinder’ is en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

  3. De geselecteerde handelaars krijgen een brief vóór de werken starten.

  4. De handelaar vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via www.vlaio.be/hinderpremie. Binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.

  5. Agentschap Innoveren & Ondernemen controleert de gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk op de rekening van de handelaar.

 

Als handelaars uiteindelijk toch moeten sluiten, omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen ze nog een compensatie ontvangen. Deze zogenaamde sluitingspremie bedraagt 80,00 euro per sluitingsdag.