Hinder en overlast

Milieuklachten kunnen van allerlei aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling: vervuiling van een beek, sluikstorten, ...
  • hinder afkomstig van een bedrijf: lawaaihinder, geurhinder, vuile rook, ...
  • verboden handelingen: verbranden van afval, lozen van gevaarlijke stoffen in de riolering, ...

Met milieuklachten kan je terecht bij de milieudienst en de lokale politie.

Klachten die te maken hebben met burenhinder (rookhinder, luide muziek, blaffende honden,...) worden gemeld bij de politiediensten.

Geen resultaten gevonden.