Het einde van de Romeinse periode in Oudenburg

Omstreeks 410 werd het laatste Romeinse castellum definitief verlaten, wat meteen het einde betekende van de Romeinse militaire aanwezigheid in Oudenburg. Dit kadert in een algemene ontruiming van Brittannië en Noord-Gallië door het Romeinse leger, dat meer zuidwaarts werd gestationeerd. Ook de blijvende dreiging van de invallende Germaanse stammen, de politieke onstabiliteit en moeilijkheden in de hoofdstad Rome zelf waardoor de grenstroepen ter hulp werden geroepen, kunnen als redenen worden aangehaald.

Verder speelden natuurelementenwaaronder overstromingen eveneens een rol. Het castellum bleef verweesd achter. Het verlaten fort zal voortaan als een steengroeve dienstdoen. Dit betekent niet dat de site niet meer bevolkt. Zowel binnen de vroegere versterking als er rond bleven mensen wonen.Of de Vikingen er kwamen, lijkt niet helemaal zeker.