Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP)

Sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen dient elke gemeente een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) op te stellen. Om hierin te kunnen slagen dient er per gemeente een veiligheidscel opgericht te worden. De gemeentelijke veiligheidscel is belast met het opstellen en het actualiseren van het ANIP, het organiseren van oefeningen, het evalueren van noodsituaties en oefeningen en het opmaken van een risico-inventaris en –analyse.

De gemeentelijke veiligheidscel bestaat uit de burgemeester, de ambtenaar noodplanning en de vertegenwoordigers van de diverse disciplines van de hulpverlening:

  • discipline 1: brandweer
  • discipline 2: medische hulp
  • discipline 3: politie
  • discipline 4: logistiek
  • discipline 5: informatie

Om een snelle en gecoördineerde hulpverlening mogelijk te maken tijdens een noodsituatie worden noodplannen opgesteld op niveau van de gemeente, de provincie en op federaal niveau.

Een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP) is een beleidsinstrument dat bedoeld is om een snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. De redactie ligt in handen van de ambtenaar noodplanning. Het GANIP werd in de gemeenteraad van 5 maart 2009 goedgekeurd.

De bepalingen van het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP). Deze plannen worden enkel opgesteld voor bijzondere risico’s op het grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd zijn. Zo werd er al een BNIP opgemaakt voor de rommelmarkt van 15 augustus.


Elektriciteitsschaarste tijdens de wintermaanden