Erfrechtverklaring en akte van bekendheid

Deze stukken dienen als bewijs van verwantschap in erfeniskwesties.
Je kan kosteloos terecht bij het registratiekantoor voor een "attest van erfopvolging". Daarvoor vul je een aanvraagformulier in, ondertekent het en bezorgt het aan het registratiekantoor. Je ontvangt dan het attest binnen de vijf weken.
Je kan je aanvraag ook richten tot de notaris of de vrederechter (Vrederechter van het 2e kanton, Gerechtsgebouw, Canadaplein 1A - 8400 Oostende) die een akte van bekendheid opmaakt.