Stadswapen en vlag van Oudenburg (en deelgemeenten)

Na de fusie van Oudenburg met Ettelgem, Roksem en Westkerke (1977) koos Oudenburg voor het vroegere wapen uit 1843. Het schild werd evenwel getopt met een stedenkroon - Oudenburg is een stad met stadsrechten en behoort tot de versterkte steden van Vlaanderen. - en kreeg twee schildhouders: twee heiligen die in verband te brengen zijn met de geschiedenis. Het gaat om Sint Arnoldus (patroon van de stad Oudenburg en stichter van de Sint-Pietersabdij aldaar) en Sint Bertinus (herinnerend aan de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars die gronden, altaren en rechten bezat in Ettelgem, Roksem en Westkerke). Het wapen werd in 1988 officieel aanvaard. Het oudst bekende zegel van de stad dateert uit 1226.

Het wapen wordt als volgt omschreven: "in goud een geopend kasteel met opgetrokken valdeur en drie gedekte torens van keel, gemetseld, verlicht en getopt met een bol van zilver, de benedenhelft van de poort beladen met een schild, geschaakt in vijf rijen van zilver en van lazuur. Het schild getopt met een stedenkroon met vijf torentjes en gehouden door een Sint-Arnold en Sint-Bertijn, alles van goud”.

De vlag wordt omschreven als volgt: "geel met een rood geopend kasteel met opgetrokken valdeur en drie gedekte torens, gemetseld, verlicht en getopt met een bol van wit, de benedenhelft van de poort beladen met een schild, gedwarsbalkt van acht stukken van wit en van rood, met een blauwe leeuw over alles heen”. Dit laatste is in feite het wapen van Brugge omdat Oudenburg tot de smalle steden van de Brugse kasselrij behoorde. De aanwezigheid ervan op de vlag verwijst naar de deelgemeente Roksem, die in 1938 dit wapen kreeg.

Ettelgem en Westkerke hebben nooit een wapen gehad. Wel gebeurde vlak voor de fusie in 1977 een poging van de gemeente Westkerke om nog een wapen te maken. Zij kozen voor een schilddragende Sint-Bertijn met het wapen van het Brugse Vrije omdat zij tijdens het Ancien Régime onder toezicht stonden van deze kasselrij. Dit wapen werd omwille van de nakende fusie niet meer aanvaard, waardoor Westkerke officieel dus ook geen wapen heeft gehad. Het wapen van Roksem werd ten andere destijds ook door een Sint-Bertijns (blootshoofds, gekleed van zilver, zegenend en met een staf van goud, het aangezicht en de handen van vleeskleur) gedragen.Wapen Roksem
Wapen Westkerke


 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00