Religieus erfgoed


1.
O.-L.-Vrouwekerk in Oudenburg
Kerk
Openingsuren: 10 tot 17 uur
Mariastraat in Oudenburg

De parochiekerk van Oudenburg is toegewijd aan Maria, de moeder van Jezus. De huidige bidplaats werd in neogotische stijl opgetrokken tussen 1870 en 1874 onder leiding van de provinciale architect Pierre François Buyck.De torenspits met ranke hoektorentjes werd pas in 1891 voleindigd en in 2010-2011 gerestaureerd. Toen werd ook een beiaard geïnstalleerd.
Deze kerk staat ongeveer op de plaats van een Romaanse kerk, die werd afgebroken wegens te bouwvallig. Ook de toename van het aantal gelovigen in de negentiende eeuw vergde een grotere ruimte.
De bidplaats bestaat uit drie beuken, een breed transept en een diep naar het westen gericht koor. Eén van de nevenkoren is toegewijd aan Sint-Arnoldus, patroon van de brouwers. Hij is afgebeeld als bisschop met een roervork in de hand. Zijn beeltenis staat samen met die van de H. Petrus, patroon van de voormalige Sint-Pietersabdij, boven het portaal.Centraal prijkt natuurlijk O.-L.-Vrouw die ten hemel wordt opgenomen.
De kerk staat eveneens op het snijpunt van de straten van het Romeinse legerkamp.

2. Romaanse Sint-Eligiuskerk
Voormalige kerk met kerkhof
Enkel open op afspraak of bij culturele activiteiten
Oude Kerkstraat in Ettelgem

Sedert 1911 doet deze grotendeels Romaanse constructie geen dienst meer als bidplaats. Het oorspronkelijke uitzicht van de kerk (twaalfde en veertiende eeuw) is duidelijk: een driebeukige basilicale vorm met koor en absis. De arcaden scheiden de middenbeuk van de zijbeuken. Het zadeldak van de middenbeuk lag hoger. De stoere toren dateert uit de veertiende eeuw en de sacristie uit de zeventiende eeuw. Het gebouw werd in 1986-1988 gerestaureerd. Tijdens de zomermaanden lopen er geregeld tentoonstellingen. In deze ruimte vinden ook andere culturele manifestaties plaats (voordrachten, concerten …).

3. Sint-Eligiuskerk in Ettelgem
Kerk
Dorpsstraat in Ettelgem

Deze driebeukige bidplaats met transept, diep koor en twee nevenkoren in neogotische stijl werd vanaf 1909 opgetrokken o.l.v. de Brugse architect Alfons de Pauw. De kerk bewaart een reeks interessante kunstwerken, afkomstig uit de Romaanse kerk: een preekstoel, twee biechtstoelen en enkele altaarschilderijen, alle uit de zeventiende eeuw. Ook de doopvont en een tabernakel komen uit de vroegere kerk.

4. Sint-Audomaruskerk
Kerk
Open tussen 10 en 17 uur
Gistelsesteenweg in Westkerke

Deze driebeukige neogotische pseudo-hallenkerk werd opgetrokken onder leiding van de Kortrijkse architect Jules Carette. De achthoekige geklasseerde toren vertoont nog vroeggotische kenmerken. Die werd in 1994 gerestaureerd. Een drietal merkwaardige schilderijen en meubilair uit de achttiende en negentiende eeuw sieren het interieur. Let vooral op het houten doksaal in classicerende stijl.

5. Archeologische site Sint-Michielskerk Roksem
Archeologische site
Oude Brugseweg in Roksem
Openlucht (altijd open)

Roksem is één van de oudste nederzettingen én parochies van Vlaanderen. Met een oorkonde schonk priester Felix op 25 juli 745 de door hem gebouwde ‘cella’ aan de Sint-Bertinusabdij van Sint-Omaars. Dit kloostertje met bidplaats stond op deze site. In de grond werden de archeologische sporen van de Romaanse ruimte vereeuwigd. Een maquette toont het mogelijke uitzicht van de kerk. De aanwezigheid van een zgn. ‘klokkeput’ bewijst dat de klokken nabij de toren werden gegoten.

6. Bezoekerscentrum Sint-Pietersabdij Oudenburg
Marktstraat 25 in 8460 Oudenburg
RAM
Bezoekerscentrum
Dagelijks van 10 tot 12.30 uur en vanaf 13.30 tot 17.30 uur
Gesloten op maandag en zondagochtend

Oudenburg bezat tot de Franse overheersing op het einde van de achttiende eeuw ook een benedictijnerabdij.Ze werd gesticht op einde van de elfde eeuw door de H. Arnoldus, die patroon van de stad Oudenburg werd.Tijdens de latere middeleeuwen waren er enkele voorname abten, zoals Rafaël (de) Mercatellis, die mogelijk een heus scriptorium uitbouwde. Het bezoekerscentrum vertelt meer over de H. Arnoldus, de patroon van het bierbrouwen en de brouwers en geeft een overzicht van de eeuwenoude geschiedenis van deze Sint-Pietersabdij.

7. Kapelletje van ’t Pompje
Bedevaartsoord - losstaande kapel
Clemensheulestraat
Openlucht (altijd open)

Dit Mariakapelletje is vermoedelijk het voornaamste bedevaartsoord van Oudenburg. In de meimaand komen gelovigen er nog dikwijls samen om te bidden. De benaming komt van een pont over de nabijgelegen Oostendse of Brugse vaart.

8. Kapelletje aan ’t Vrijboompje
Kapelletje
Ettelgemsestraat
Openlucht (altijd open)

Niet ver van deze plaats lag tijdens het Ancien Régime het galgenveld. Iemand die kon ontsnappen en een boom met een O.-L.-Vrouwebeeldje bereiken, was een vrij persoon. Dit verklaart meteen de naam van dit kruispunt: ‘t Vrijboompje. Nu hangt daar aan een boom nog steeds een klein O.-L.-Vrouwekapelletje.

9. Wegkapelletje
Klemkerksestraat in Oudenburg
Openlucht (altijd open)

Oudenburg bezit waarschijnlijk het kleinste O.-L.-Vrouwekapelletje van Vlaanderen. Het is geplaatst in een betonnen paal en is amper een paar centimeter hoog en breed,. Het is zo’n vijftig jaar oud.

 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00