Onderwijs in Ettelgem

Over het onderwijs in Ettelgem van voor 1800 is weinig gekend. Mogelijk gaf de pastoor of de koster wat les. Al vlug moesten ook de kleinsten gaan werken, dikwijls op de boerderij. Vooral de katholieke kerk zorgde ervoor dat kinderen, naast de christelijke godsdienst, de eerste beginselen van schrijven, lezen en rekenen leerden.

In de negentiende eeuw bleef het onderwijs, net zoals in andere gemeenten, in handen van dezelfde familie. Zo stonden in Ettelgem drie generaties Hautekiet voor de klas. De oudste was Philippe (1785-1855), die ook koster was. Hij gaf vanaf 1810 les aan tien betalende scholieren.De eerste ‘leermeesteres’ was Xaveria De Beuckelaere, die in 1821 door de gouverneur werd benoemd.

De ‘wet Nothomb’ van 23 september 1842 verplichtte iedere gemeente over een lagere school te beschikken. Ook Ettelgem kreeg er één. Tijdens de eerste schoolstrijd (1879-1884) werd onder impuls van het Brugse bisdom door pastoor Amatus Schermer een katholieke vrije gemengde school opgericht.Kloosterzusters uit Oudenburg kwamen les geven. In 1885 werden meisjes en ‘knechtjes’ gesplitst. Jongens kregen voortaan onderricht in de gemeenteschool, meisjes in de vrije katholieke school die eerst in de Schoolstraat stond en later in de Dorpsstraat. En zo bleef het bijna honderd jaar.

Op 26 juni 1980 neemt de Oudenburgse gemeenteraad – Ettelgem was toen al met Oudenburg gefusioneerd – de beslissing de gemeentescholen vanaf 1 september samen te voegen. De hoofdschool kwam in Oudenburg en Ettelgem werd een filiaal. Het kleine aantal leerlingen leidde ertoe dat de gemeenteschool van Ettelgem op 4 oktober 1982 definitief werd gesloten. De gebouwen, die nog even als dorpshuis fungeerden, werden afgebroken en in 2010-2012 vervangen door een sociaal woonproject.

 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00