Geschiedenis Harmonie Oudenburg

Beknopt overzicht Oudenburgs muzikaal leven 1861 - 2011

De liberale "Harmonie Sainte-Cécile" werd gesticht in 1861. De eerste voorzitter was notaris Henri Bousson, tevens burgemeester van Oudenburg.

Als tegenpool werd de katholieke "Fanfaren Katholieke Burgersgilde Oudenburg" opgericht in 1888. De eerste voorzitter was notaris Jan Faict. Het vaandel van deze muziekvereniging is bewaard en hangt in het muzieklokaal van de huidige harmonie.

Tussen de twee wereldoorlogen was het katholieke muziek onder leiding van dirigent Henri Brouckmeersch bekend onder de naam "De Noordergalm”. De liberale muziekvereniging onder de leiding van dirigent August Schreel was bekend onder de naam "Cercle de Treize”.

Beide muziekverenigingen stopten hun activiteiten in 1940.

In de nazomer van 1946 werd getracht met enkele muzikanten van beide verenigingen terug te starten. Verschil in politieke overtuiging onder de muzikanten en een gebrek aan een stevig bestuur gaven aanleiding tot onenigheid zodat de poging mislukte.

De nood voor de muzikale opluistering van officiële plechtigheden en festiviteiten in Oudenburg was echter groot. Onder impuls van enkele Oudenburgse notabelen werden in de loop van 1953 diverse muzikanten aangesproken om de muziekrepetities te hernemen. Deze poging kende wel succes: de "Muziekmaatschappij St.-Cecilia Oudenburg” werd gesticht op 20 december 1954. Prosper Constandt werd verkozen tot voorzitter. Ere-voorzitter werd de toenmalige burgemeester van Oudenburg, de Heer Jules Maenhoudt.

Bij de start kon de muziekvereniging beschikken over een aantal overgeërfde instrumenten maar in hoofdzaak moest elke muzikant over zijn eigen instrument beschikken. Vanaf februari 1955 werd een snelcursus notenleer ingericht en een jaar later konden enkele leerlingen doorschuiven naar het "grote” muziek.

De eerste uitstap voor een Oudenburgse vereniging ging naar de koningschieting van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Arnoldus in juni 1956.

Mijlpalen in de geschiedenis van de huidige harmonie vinden we terug in 1977 met de aankoop van uniformen en de eerste uitgave van het ledenblad 'Muzinieuws'. In 1983 werd de aanzet gegeven tot de oprichting van een stedelijke muziekschool.

In 1991 werd het bestuur totaal hervormd en werd bovendien het muzikale roer in handen gegeven van een geschoolde dirigent. Nieuw bloed kwam er met de opstart van een jeugdensemble. In 2004 is de harmonie een koninklijke vereniging geworden. De huidige naam is dan ook: Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Oudenburg.

Jaarlijks worden een 15-tal optredens verzorgd. Het muzikale hoogtepunt is het voorjaarsconcert en de uitschieter van het werkjaar is het Ceciliafeest, telkens op de eerste zaterdag van december.

Vandaag telt de harmonie 60 geüniformeerde en spelende leden, waarvan tweederden muzikaal geschoolde jongeren zijn. Sinds 1993 heeft de harmonie haar repetitielokaal in het cultuurcomplex De Zuidpoort. De harmonie is lid van de overkoepelende muziekfederatie VLAMO en op plaatselijk vlak lid van de Stedelijke Raad voor Cultuur.

 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00