Bibliografie Oudenburg

Over Oudenburg werd al veel geschreven. Hierna volgt een beknopt overzicht.

Het algemeen basisboek blijft nog steeds: E. Feys en D. van de Casteele, Histoire d’ Oudenbourg accompagnée de pièces justificatives comprenant de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux, Brugge, 1873, 2 delen.Het werd besproken door J.L. Meulemeester, Het boek "Histoire d’Oudenbourg”, een standaardwerk voor deze gemeente, in: Brugs Ommeland, XXVII, 4, wintermaand 1987, pp. 208-216.

Een algemeen overzicht van de geschiedenis van Oudenburg en de streek is D. Casteleyn, M. Constandt, N. Hostyn, J.L. Meulemeester, M. van der Laan en F. Vanhee (red.), Waar is de tijd? 2000,jaar Middenkust en hinterland, Zwolle, 2006-2008.

Verder beschikt Oudenburg over een basiswerk over de Oudenburgse toponymie:M. Gysseling, Toponymie van Oudenburg, Tongeren, 1950

Bibliografie over het Romeinse Oudenburg

I. Creus, De Gallo-Romeinse nederzetting onder het laat-Romeins grafveld van Oudenburg, in: Archaeologia Belgica 179, Brussel, 1975; J. De Bast, Recueil d’antiquités romaines et gauloises trouvées dans la Flandre proprement dite, avec désignation des lieux où elles ont été découvertes, Gent, 1808; W. Dhaeze, J. Decorte en S. Vanhoutte, Sporen aan de rand van de Romeinse nederzetting van Oudenburg. De opgravingen langs de Ettelgemsestraat (project Riethove), Romeinendag - Journée d’archéologie romaine, Brussel 19-04-2008, Brussel, 2088, pp. 35-36; W. Dhaeze en S. Vanhoutte, Archeologisch nieuws uit Romeins Oudenburg: onderzoek 2008 – voorjaar 2009, Romeinendag – Journée d’Archéologie Romaine, Brussel 09-05-2009, Brussel, 2008, pp. 83-87; Y. Hollevoet, Archeologisch onderzoek in de gemeente Oudenburg. Prospectie - analyse - synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1985; Y. Hollevoet, Een vroeg-middeleeuwse nederzetting aan de Hoge Dijken te Roksem (gem. Oudenburg), in: Archeologie in Vlaanderen I, Brussel, 1991, pp. 181-196; Y. Hollevoet, Speuren onder het sportveld. Romeinse en middeleeuwse sporen ten zuiden van de Stedebeek te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen). Interimverslag 1990-1992, in:Archeologie in Vlaanderen II, Brussel, 1992, pp. 195-207; Y. Hollevoet, Ver(r)assingen in een Oudenburgse verkaveling, in: Archeologie in Vlaanderen III, Brussel, 1993, pp. 207-216; Y. Hollevoet, Nieuwe gegevens over een rijk verleden. Nogmaals archeologie in Oudenburg, in: Brugs Ommeland 41, 2001, pp. 67-88; J.L. Meulemeester, Nieuw monument in Oudenburg, in: Ons Heem, XLVII, 3, herfstmaand 1993, pp. 165-166; Y. Hollevoet, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 22, Berlin / New York, 403-407.; Y. Hollevoet, Le site militaire d'Oudenburg et la Bretagne insulaire durant l'Antiquité tardive: quelques éléments inédits, in: Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. Studies in honour of Prof. Em. Hugo Thoen, Archaeological Reports Ghent University 2, Gent, 2004, pp. 335-342; Y. Hollevoet, Romeinse vondsten en vindplaatsen tijdens de 1ste-3de eeuw na Chr. , in: Op het raakvlak van twee landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge, Brugge, 2011, pp. 45-68; J. Mertens, De Romeinse legerbasis te Oudenburg, in: H. Thoen (red.), De Romeinen langs de Vlaamse Kust, s.l. (Brussel), pp. 81-89; J. Mertens en L. Van Impe, Het laat-Romeinse grafveld van Oudenburg, in: Archaeologia Belgica 135, Brussel, 1971, 2 delen; K. Sas, "Mililtary” Bracelets in Oudenburg: Troop Movements, Origins, and Relations in the Litus Saxonicum in the 4th century AD, in: Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. Studies in Honour of Prof. Em. Hugo Thoen, Archaeological Reports Ghent University 2, Gent, 2004, pp. 343-378; H. Thoen, De Belgische Kustvlakte in de Romeinse tijd, in: Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren XL/88, Brussel, 1978; H. Thoen (red.), De Romeinen langs de Vlaamse Kust, s.l.(Brussel), 1987; S. Vanhoutte, Het Romeinse castellum van Oudenburg (prov. West-Vlaanderen) herontdekt: de archeologische campagne van augustus 2001 tot april 2005 ter hoogte van de zuidwesthoek. Interim-rapport, Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 3, 2007, pp. 199-236 en J.L. Meulemeester (red.), ‘De Romeinen in West-Vlaanderen’(Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2011), Ieper, 2011

Bibliografie over de Sint-Pietersabdij

Over de abdij bestaat eveneens een uitvoerige bibliografie. We beperken ons en verwijzen vooral naar N. Huyghebaert,Abbaye de Saint-Pierre à Oudenburg, in: Monasticon Belg. III. Province de Flandre Occidentale, Luik, 1960, pp. 49-85; A. Hoste, De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984, Oudenburg, 1984; A. Hoste, Paul de Brauwere. Abt van Oudenburg (+ 1803), Brugge, 1979; J.L. Meulemeester (red.), cat. v.d. tent. Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984, Oudenburg, 1984 (met op pp. 11-13 een bibliografie) en J.L. Meulemeester, Van Sint-Jansgasthuis tot Riethove. Aspekten uit de sociale voorzieningen in Oudenburg, in: cat. v.d. tent. Van Sint-Jansgasthuis tot Riethove. Zeven eeuwen sociale voorzieningen in Oudenburg, Oudenburg, 1986, pp. 36-40.

Over de geschiedenis van het abtsgebouw zie o.a. J.L. Meulemeester, Het abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij in Oudenburg na de Franse Tijd, in: Biekorf, LXXXVI, 4, 1986, pp. 412-414. Een beschrijving ervan vinden we in de uitgave Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Oudenburg. Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Brussel, 2003, pp. 50-51 en in J. Cornilly, Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 219.Over de verdere geschiedenis van de abdijhoeve zie J. L. Meulemeester, En wat met de Oudenburgse abdijhoeve na de Franse overheersing, in: Biekorf, CV, september 2005, 3, p. 248-252.

Over de opgravingen van de abdijkerk zie: L. Devliegher, Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Pieterskerk te Oudenburg, in: Handelingen van het genootschap voor Geschiedenis "Société d’Emulation” te Brugge, XVC, 1958, pp. 137-162 en L. Devliegher, De Romaanse Sint-Pieterskerk te Oudenburg (1056-1070), in: cat. v.d. tent. Sint-Arnoldus en de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984, Oudenburg, 1984, p. 83-87.

Over de handschriften en bibliotheek van de abdij zie ook: A. De Poorter, Les Manuscrits de l’Abbaye d’Oudenbourg à la Bibliothèque de Bruges, Parijs, 1924; A. Derolez, The library of Raphael de Marcatellis, Gent, 1979

Bibliografie over het RAM

J.L. Meulemeester, De archeologische verzameling van Oudenburg: een museum in wording, in: Vlaanderen, XL, maart-april 1991, pp. 31-33

Bibliografie over Oudenburgse kapelletjes

Over Oudenburgse kapelletjes verschenen al diverse artikels. Algemene overizhcten zijn: G. Callaert en E. Hooft (red.), Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Brussel, 2002, op diverse bladzijden (o.a. pp. 13, 25, 92); V. Degrande, Waar men gaat langs West-Vlaamse wegen … Statische en volkshistorische synthese van de weg- en veldkapellen in West-Vlaanderen, Assebroek, 2008, p. 51 en V. Degrande, Langs deze weg zet gene voet … De kapelletjes van West-Vlaanderen.Regio Oostende en Veurne, Brugge, 2011, pp. 150 - 154

Verder per kapel zie: J.L. Meulemeester, Oudenburgenaars ‘bedevaarten’ jaarlijks naar O.-L.-Vrouw-van-’t Pompje, in: Ons Heem, L, 2, zomermaand 1996, pp. 118-120; J.L. Meulemeester, Gerestaureerd kapelletje in Oudenburg, in: Brugs Ommeland, XLIX, 3, 1999, pp. 155-158; J.L. Meulemeester, Het kleinste wegkapelletje van Vlaanderen in Oudenburg?, in: Brugs Ommeland, IL, 2, 2009, pp. 117-118 en J.L. Meulemeester, Een Oudenburgse O.-L.-Vrouwekapel gerestaureerd, in: Brugs Ommeland, LIV, 1, 2014, pp. 59-63

Bibliografie O.-L.-Vrouwekerk van Oudenburg

F. Bonte en L. De Cleer L., Oudenburg en Oostende in de jaren 1890-1914, Oudenburg, 2010; G. Callaert en E. Hooft, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Gemeente Oudenburg. Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Brugge, 2003, pp. 35-39; J. Mertens, De middeleeuwse parochiekerk van Oudenburg, in: Archaeologia Belgica. 206, Brussel, 1978, pp. 127-128; J.L. Meulemeester, De neogotische parochiekerken te Oudenburg, in: Ons Heem, XL, 3-4, 1986, pp. 141-144; J.L. Meulemeester (red.), TentoonstellingscatalogusKerkschatten uit Oudenburg, Oudenburg, 1988; J.L. Meulemeester, Uit het kerkelijk kunstpatrimonium van Oudenburg, in: TentoonstellingscatalogusKerkschatten uit Oudenburg, Oudenburg, 1988, pp. 65-71; J.L. Meulemeester, Het beeldje van O.-L.-Vrouw-van-Foy in Oudenburg, in: Brugs Ommeland, XXX, 4, 1990, pp. 251-260; J.L. Meulemeester, Norbert Daghelet, in: Nationaal Biografisch Woordenboek. XIV, Brussel, 1992, kol. 149-152; J.L. Meulemeester, Wandelen van verleden naar heden in Oudenburgse parken, in: Groenkontakt, XVIII, 3, mei 1992, pp. 28-29; J.L. Meulemeester (red.), cat. v. d. tent. Licht in de Middeleeuwen. 1250 jaar Roksem en de kerstening in westelijk Vlaanderen, Oudenburg, 1995; J.L. Meulemeester, Tussen Romaans en Neogotisch: een uitbreiding van de O.-L.-Vrouwekerk in Oudenburg, in: Brugs Ommeland, XLIV, 1, 2004, pp. 45-50; B. Roose-Meier en H. Verschraegen, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen.Provincie West-Vlaanderen. Kanton Oostende I, Brussel, 1977, pp. 30-3; C.F. Tanghe, Beschryving van Oudenburg, Brugge, 1859; D. van der Bauwhede, "Van religie ende beroerten tot Oudenburgh” tijdens de zestiende eeuw, in: Tentoonstellingscatalogus Kerkschatten uit Oudenburg, Oudenburg, 1988, pp. 23-37 en D. van der Bauwhede,"Van religie ende beroerten tot Oudenburgh” tijdens de zestiende eeuw, in: Brugs Ommeland, XLIII, 1, maart 2003, pp. 69-90


 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00