Erfgoedkring 8460 Oudenburg is Ambassadeur Heemkunde Vandaag!

8 dec 2016

Tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen, werd voor de derde keer de titel Ambassadeur Heemkunde Vandaag uitgereikt. De winnaar is Erfgoedkring Oudenburg 8460, een piepjonge vereniging die in een korte tijdspanne wist uit te groeien tot een dynamische en volwaardige vereniging met een meer dan uitzonderlijke werking.

‘Met de titel van Ambassadeur willen we innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

Samenwerking

De jury is verheugd dat er nog steeds nieuwe organisaties worden opgericht die zich inzetten voor heemkunde en het lokaal erfgoed. Dat dit in nauwe samenwerking met een lokale overheid gebeurt, is bovendien hoopgevend. In tijden van veranderend bestuurlijk landschap is een positieve samenwerking tussen vrijwilligers en de gemeente van cruciaal belang. De jury looft dan ook het engagement dat de stad Oudenburg hierin opneemt en hoopt dat dit als voorbeeld kan fungeren.

‘De vereniging schittert in een intersectorale aanpak’, zegt Dierickx. ‘Samenwerking met allerlei soorten partners en doelgroepen staat centraal in hun werking. Naast klassieke activiteiten zoals publiceren, opzoekingswerk en gegidst wandelen, hebben zij oog voor innovatieve en sociale projecten, waarbij ze streven naar een zo breed mogelijke participatie van de lokale bevolking. De eigentijdse manier waarop deze sensibilisering gebeurt, verdient veel lof.’

Diversiteit

‘Maar niet alleen de activiteiten van deze erfgoedkring ogen breed en hebben oog voor zowel het roerende, onroerende als immateriële erfgoed. Ook de samenstelling van de vereniging met velerlei profielen getuigt van diversiteit en kan als voorbeeld fungeren voor andere verenigingen. Mensen met een uiteenlopende -ook academische- achtergrond zijn bij deze erfgoedkring betrokken en dat vertaalt zich zonder twijfel in de thema’s en de uitwerking ervan.’

 
Erfgoedkring Oudenburg
Marktstraat 25
8460 Oudenburg
T 059-56 84 00
F 059-56 84 00